Protocol nav de Coronacrisis

Protocol als gevolg van de maatregelen door de Coronacrisis:

De 1,5 meter-afstand-regel geldt als hoofdregel.

De tennisbanen van TC De Horst zijn vanaf 11 mei 2020 geopend voor haar leden.

Om alles goed te laten verlopen is door het bestuur het protocol voor “Tennissen bij TC De Horst in Coronatijd” opgesteld, uitgaande van de richtlijnen van de KNLTB.

Het tennissen zal plaatsvinden onder toezicht van afgevaardigden van het bestuur, club(-leden) of ouders(in geval van onder de 18 jaar).

Dit protocol is onder de aandacht van onze leden gebracht.

Indien er zaken afwijken van ons vigerende reglement geldt dit protocol als leidend zolang de crisis duurt.

  

Verplicht afhangen:

Op het terras vind je het afhangbord. Daarin kun je speeltijd reserveren voor maximaal een half uur.

  

Specifieke richtlijnen van TC De Horst Helmond:

             Jeugd:

-          Kinderen komen zoveel mogelijk zelf naar de baan. Indien door ouders gebracht zetten de ouders de                  kinderen op onze parkeerplaats af en vertrekken direct weer. Maximaal 1 ouder per kind . Geen ouders  op het park.

-          Trainingen worden ingepland.

-          Er zal in eerste instantie aan maximaal 10 kinderen training worden gegeven.

-          In geval van training komt men maximaal 5 min voor aanvang van de training.

-          De tennisleraar wast voor en na de training zijn handen of gebruikt desinfecterende handgel.

-          Er wordt een minimaal aantal ballen gebruikt per groep en na iedere trainingsgroep gaan ze in een           aparte emmer en worden die dag niet meer gebruikt.

-          Te allen tijde 1,5 meter tussen leerling en leraar.

-          Doordraaien gaat met de klok mee.

-          Maximaal 6 kinderen per baan in geval van training

-          De trainer die als laatste vertrekt doet de poort op slot

-          Vrij tennissen voor kinderen onder 18 jaar verplicht onder toezicht van een van de    ouders/verzorgers/volwassene.

-          Na 18.00 uur hebben volwassenen(18 jaar en ouder) voorrang op de jeugd

 Volwassenen:

-          Volwassenen worden nadrukkelijk verzocht met de fiets naar het park te komen

-          Fietsen worden geplaatst in de daartoe aanwezige fietsrekken rechts bij de ingang.

-          Looproutes(eenrichtingsverkeer) zijn aangebracht met rood-wit lint.

-          Bij vrij tennis neemt iedereen eigen (gemerkte) ballen mee.

-          Gebruikte materialen die achterblijven op de club worden door de gebruikers gedesinfecteerd aan het einde van de dag

-          Toiletbezoek enkel alleen in hoognodige gevallen

-          Het clubhuis is enkel open om van het toilet gebruik te maken.

-          Geen wedstrijden, geen gebruik van kleedkamers of douches.

-          Er mag alleen worden gesingeld. Uitzondering zijn dubbels alleen met partners die onder een dak wonen. Dit mag dan tegen een dubbelteam dat ook onder een dak woont.

-          Toeschouwers zijn niet toegestaan.

-          Na 18.00 uur hebben volwassenen(18 jaar en ouder) voorrang op de jeugd.

 

Bij overtreding van de regels zijn de consequenties hiervan aan de overtreder(s). Eventuele hieruit voorvloeiende boetes zijn niet voor de club maar voor de overtreder(s)!

De noodverordening van de gemeente Helmond vind je hier: https://www.helmond.nl/Media%20Helmond.nl/Documenten%20Helmond/Actueel/Nieuws/Nieuws%202020/200429-Noodverordening-COVID-19-VRBZO.pdf